Odoczynek na Roztoczu w ArcheSiedlisko w Typin

27-06-2023

Doha MICE Fam Trip - 1 część relacji od naszej specjalistki ds. rezerwacji hotelowych

17-05-2023

Królowa Kefalonia - relacje z podróży

08-05-2023

FAM Trip AYT - relacje z wyjazdu do Turcji

19-12-2022

Podróż z dzieckiem samolotem może być bardzo komfortowa!

18-08-2022

Co to jest zrównoważone paliwo lotnicze?

11-08-2022

Czym jest ślad węglowy?

11-05-2022

Wczasy w Dominikanie - relacje z podróży

24-02-2022

Narty w Polsce – najlepsze lokalizacje

14-01-2022

Jak zaplanować wycieczkę do USA?

29-10-2021

Folwark Zalesie, czyli wizyta w oazie spokoju

01-10-2021

Kreta - relacja z podróży

16-08-2021

Turcja – raj dla dzieci

14-07-2021

Amsterdam w czasach pandemii

13-07-2021

Urlop na Phuket dla zaszczepionych podróżnych

08-06-2021

Czym jest ślad węglowy?

Ostatnia aktualizacja: 11-05-2022
Udostępnij

Wśród naszych Klientów wzrasta liczba firm, które działają tak, by zminimalizować swój wpływ na emisję gazów cieplarnianych. A pomaga im w tym obliczenie śladu węglowego. Co ważne, działania te poza pozytywnym efektem środowiskowym, wpływają także na obniżenie kosztów działalności firmy. Dlatego też raportujemy naszym Klientom dane do wyliczenia śladu węglowego.

Wspieramy Klientów odpowiedzialnych społecznie i dostarczamy im danych niezbędnych do raportowania śladu węglowego!

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to oficjalny termin ekologiczny uznawany przez międzynarodowe organizacje. Wyraża on w postaci liczbowej ile kilogramów gazów cieplarnianych generuje dany podmiot lub działalność. W obliczeniach uwzględnia się zwykle emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych szkodliwych gazów. Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jedn. funkcjonalna).

Pojęcie śladu węglowego zostało wprowadzone w 2004 roku przez firmę paliwową BP, która przeprowadziła kampanię społeczną. Jej celem było uświadomienie pojedynczym ludziom, jak duży jest ich wpływ na środowisko naturalne. Dzięki stworzeniu specjalnego kalkulatora, mogliśmy się przekonać, że nie tylko przemysł zanieczyszcza środowisko. Każdy z nas pozostawia swój ślad węglowy (ang. carbon footprint). Pierwszym krajem, w którym zaczęto go liczyć dla produktów i całych przedsiębiorstw, była Wielka Brytania.

Po co obliczać ślad węglowy?

Przedsiębiorcy, którzy współpracują z firmami międzynarodowymi, a mamy tu na myśli przede wszystkim firmy z Wielkiej Brytanii, są zobligowani do obliczania śladu węglowego dla swojej działalności bądź produktów. Dlaczego? Ponieważ polska spółka, gdy chce wziąć udział w przetargu, musi policzyć wartość śladu węglowego dla konkretnego produktu. Wiedza ta jest konieczna, by móc odpowiedzieć na pytanie o ślad węglowy produktu, które to pytanie zadają zachodni kontrahenci.

Drugim powodem wyliczania śladu węglowego jest konieczność raportowania do Carbon Disclosure Project (CDP). Ta międzynarodowa organizacja stworzyła światowy system dla firm i miast, który umożliwia im obliczanie, ujawnianie, zarządzanie oraz dzielenie się swoją całościową informacją w temacie działań na rzecz ochrony środowiska. Co ciekawe, jeśli firma otrzyma od CDP zapytanie i na nie nie odpowie w raporcie CDP obok nazwy firmy zamieszczana jest informacja, że ta nie ujawniła swoich danych. Nie trzeba chyba dodawać, że jest to negatywnie odbierane, tak przez kontrahentów, jak i obywateli.

Kolejnym powodem obliczania śladu węglowego są raporty społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) i raportowanie pozafinansowe. CSR zakłada, że bycie odpowiedzialnym to również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy raportują swoje strategie zrównoważonego rozwoju, coraz większy nacisk kładą na aspekty środowiskowe. Ślad węglowy jest najbardziej wiarygodnym, mierzalnym i międzynarodowym narzędziem – daje on porównywalne wyniki firm z całego świata, działających w tych samych gałęziach gospodarki.

Jak obliczyć ślad węglowy?

Ślad węglowy oblicza się zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla konkretnego produktu. Metodologia jest taka sama, ale w obliczeniach brane są pod uwagę inne elementy (w zależności od zachodzących procesów).

Przedsiębiorcy sami określają granice i zakres, dla jakiego liczą ślad węglowy.

Mają dwie możliwości:
• „od kołyski do bramy” (from cradle to gate) lub
• „od kołyski do grobu” (from cradle to grove).

Druga z wymienionych metod uwzględnia wszystkie etapy wytworzenia i unieszkodliwienia produktu – od wydobycia surowców do utylizacji. Natomiast metoda „od kołyski do bramy” kładzie nacisk na wszystkie fazy od wydobycia surowców po dostarczenie gotowego produktu do klienta.

Większość przedsiębiorców wybiera metodę „od kołyski do bramy”. Sposób ten jest dużo dokładniejszy. Ryzyko popełnienia błędu jest mniejsze i pozwala zbadać wszystkie procesy, które realnie można sprawdzić. Natomiast licząc w zakresie „od kołyski do grobu”, należałoby przyjąć uśrednione wartości dla sytuacji, które mogą, ale nie muszą się wydarzyć. To daje szeroką granicę błędu.

Najpowszechniejszym sposobem obliczania śladu węglowego w Polsce jest specyfikacja „Publicly Available Specification 2050” (PAS 2050). Została ona opracowana przez British Standards Institute (BSI). Jej autorom zależało na stworzeniu jednolitego sposobu określania emisji dla konkretnych produktów. Specyfikacja ta wykorzystywana jest przez BSI do aktualizacji ilościowego określania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia wszelkich towarów i usług, w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi oraz dotychczasowymi doświadczeniami. Dzięki niej możemy zmierzyć wpływ działalności, produktów i usług przedsiębiorstwa na środowisko oraz zmierzyć emisję gazów cieplarnianych w ich cyklu życia.

Najnowszą i najdokładniejszą metodą obliczania śladu węglowego, jest norma ISO 14067:2013. Zawiera ona wymagania i wytyczne dotyczące określania ilościowego śladu węglowego produktu oraz ujawniania informacji o wynikach tych obliczeń. Została ona opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. International Organization for Standarization – ISO i ma status międzynarodowy. Norma ta w sposób jasny i uniwersalny przedstawia wytyczne dotyczące raportowania i udostępniania rezultatów obliczeń.

Oprócz dwóch wymienionych metodyk pojawiły się także kolejne, branżowe. Są one dostosowane do konkretnych gałęzi gospodarki. Przykładem tutaj może być branża papiernicza, która najczęściej decyduje się na liczenie śladu węglowego metodologią specjalnie dla niej przygotowaną (z wyszczególnieniem takich elementów, jak np. drzewa zużyte do produkcji papieru).

Ślad węglowy kalkulator

Każdy z nas może obliczyć swój ślad węglowy. Można w tym celu skorzystać z kalkulatora. Wyliczy on jaki jest nasz wpływ na środowisko, związany ze spalaniem paliw kopalnych. Nie tylko z transportu czy mieszkania, ale również z uwzględnieniem konsumpcji towarów przemysłowych, żywności i wszystkich pozostałych sfer życia. Korzystając z tego narzędzia, można również zobaczyć, które zmiany w stylu życia mogą dać największe efekty.

Jak zmniejszyć ślad węglowy?

Redukcja śladu węglowego nie tylko w przedsiębiorstwach, ale w każdym gospodarstwie domowym mogłaby wyraźnie poprawić jakość powietrza na Ziemi. A to zahamowałoby przynajmniej pewną część negatywnych zmian klimatycznych.

Podstawowe wytyczne dotyczące ograniczania śladu węglowego obejmują:

  • termomodernizację budynków mieszkaniowych;
  • wybór urządzeń i żarówek energooszczędnych;
  • wyłączanie świateł i nieużywanych urządzeń elektrycznych;
  • segregowanie śmieci i wybór wielorazowych opakowań;
  • oszczędzanie wody podczas kąpieli, mycia naczyń itp.;
  • obniżenie temperatury we wnętrzach o minimum 1°C;
  • poruszanie się po mieście na rowerze lub transportem publicznym;
  • odbywanie dalszych podróży pociągiem.

Do tych kwestii dochodzą decyzje dotyczące sposobu odżywiania. Należy przede wszystkim zmniejszyć ilość mięsa w diecie, zastępując je roślinami oraz wybierać produkty lokalne i sezonowe. Duże znaczenie będzie tutaj miała także redukcja zużycia papieru i stosowanie produktów z recyklingu. Zmniejszenie swojego śladu węglowego leży w interesie każdego z nas. A najwięcej korzyści przyniesie naszym dzieciom i wnukom. Warto o tym pomyśleć, dokonując wyborów na polu konsumpcji i stylu życia.

Więcej informacji na temat dostarczania danych do raportowania śladu węglowego udzieli Państwu nasz Dział Handlowy:

Teskst został opracowany na podstawie źródeł:

https://sozosfera.pl/srodowisko-i-gospodarka/czym-jest-slad-weglowy/

https://www.products.pcc.eu/pl/blog/co-to-jest-slad-weglowy-i-jak-go-zredukowac/

http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator

Formularz komentarzy

* Wymagane jest wypełnienie wszystkich oznaczonych pól

Rzetelna firma