Mapowanie hoteli

Geneza powstania systemu

Obecnym standardem jest rezerwacja hoteli poprzez system informatyczny integrujący oferty hotelowe z różnych systemów krajowych i zagranicznych. Jednakże takie rozwiązanie wiąże się z problemem dublowania się ofert, ponieważ każdy z dostawców ofert posiada własną bazę obiektów. Natomiast jeden hotel może udostępniać każdemu dostawcy określoną pulę pokoi. Dlatego wyszukanie oferty hotelowej o określonych parametrach rodzi często problem, gdyż każdy z systemów dostawców ofert hotelowych „zwraca” oferty niejednokrotnie tych samych hoteli/pokoi, więc w wynikach wyszukiwania odpowiedniej oferty hotelowej nieraz oferta jednego pokoju pojawia się kilka, a nawet kilkanaście razy. Powoduje to konieczność „ręcznego” sprawdzania przez pracownika czy oferty wyszukane w systemie rezerwacyjnym to nie są dokładnie te same oferty. Wychodząc naprzeciw temu problemowi powstał niniejszy system do identyfikacji i mapowania hoteli, który umożliwi sprawdzenie wszystkich wyszukanych ofert, ich porównanie oraz identyfikację tych samych ofert, a następnie mapowanie (zgrupowanie) powtórzonej oferty w jedną grupę. Umożliwia to znaczące przyspieszenie i ułatwienie procesu rezerwacji hotelowych, jak również lepsze porównanie ofert hotelowych oraz zmniejszenie obciążenia pracowników zbędnymi elementami procesu rezerwacji.

Działanie systemu

System do identyfikacji i mapowania wykorzystuje zdjęcia dostarczone przez rożnych dostawców. Każdy hotel i dostawca dba o to, aby obiekty posiadały zdjęcia. Są one co prawda dostarczane w różnych wielkościach i jakości, jednak przy wykorzystaniu odpowiedniej metody ich przetwarzania, analizy i porównania można użyć ich do mapowania hoteli z różnych źródeł i przypisania ich do Jednoznacznego Identyfikatora Hotelowego. Dostawcy i hurtownicy hotelowi dostarczają od kilku do kilkunastu zdjęć danego obiektu. Bardzo często zdarza się również, że część zdjęć tego samego obiektu od kilku dostawców jest identyczna. Dzięki takiemu rozwiązaniu można połączyć te same obiekty od różnych dostawców i uniknąć zdublowanych obiektów.

System działa w modelu SaaS, gdzie poprzez API można się z nim zintegrować i regularnie odpytywać o dane zmapowanych hoteli w celu zapewnienia poprawności danych i eliminacji duplikatów hoteli w swoim systemie. Ponadto, w przypadku mniejszych podmiotów, jest też możliwość eksportu zmapowanych hoteli bez użycia API, poprzez moduł eksportu przy użyciu pliku CSV.

HotelMapper.pl

Rzetelna firma