Zamówienia Publiczne

Firma Why Not TRAVEL bierze udział w licznych przetargach, dlatego wyodrębniliśmy w strukturach firmy jednostkę w postaci Działu Zamówień Publicznych. Zajmuje się on przygotowywaniem dokumentacji przetargowych oraz nadzorem nad przebiegiem umowy.

Wykaz Jednostek, z którymi współpracujemy obecnie w ramach podpisanej umowy:

  • Ministerstwo Środowiska
  • Ministerstwo Finansów
  • Kancelaria Prezydenta RP
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Warszawski
  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kontakt i współpraca:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Małgorzata Dyrcz

   +48 12 655 16 14
Rzetelna firma