Zamówienia Publiczne

Firma Why Not TRAVEL bierze udział w licznych przetargach, dlatego wyodrębniliśmy w strukturach firmy jednostkę w postaci Działu Zamówień Publicznych. Zajmuje się on przygotowywaniem dokumentacji przetargowych oraz nadzorem nad przebiegiem umowy.

Wykaz Jednostek, z którymi współpracujemy obecnie w ramach podpisanej umowy:

 

    1.      Ministerstwo Finansów

    2.      Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

    3.      Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

    4.      Uniwersytet Warszawski

    5.      Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

    6.      Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

    7.      Ministerstwo Spraw Zagranicznych

    8.      Uniwersytet Gdański

    9.      Instytut Adama Mickiewicza

    10.   Uniwersytet Śląski w Katowicach

    11.   Politechnika Warszawska

    12.   Uniwersytet Wrocławski

 

Kontakt i współpraca:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Małgorzata Dyrcz

   +48 12 655 16 14
Rzetelna firma