Grupa Why Not TRAVEL otrzymała Oficjalny Certyfikat Redukcji Emisji CO2

08-01-2024

Grupa Why Not TRAVEL otrzymała Oficjalny Certyfikat Redukcji Emisji CO2, wynikający z naszej inwestycji w Zrównoważone Paliwo Lotnicze SAF.

Grupa Why Not TRAVEL otrzymała Oficjalny Certyfikat Redukcji Emisji CO2

Certyfikat potwierdza, iż Lufthansa Group i Compensaid gwarantują zakup 914 kg Zrównoważonego Paliwa Lotniczego w imieniu WhyNotTravel Załoga Nasternak sp.k., co skutkuje redukcją emisji CO2e* o co najmniej 2 732 kg w porównaniu do konwencjonalnego (kopalnego) paliwa lotniczego na podstawie "Well-to-Wheel assessment".

Termin "Well-to-Wheel assessment" w języku polskim można przetłumaczyć jako "ocena od źródła do koła". Jest to rodzaj analizy, która bierze pod uwagę cały cykl życia danego paliwa lub źródła energii, począwszy od etapu wydobycia lub produkcji (od źródła) aż po jego ostateczne wykorzystanie w pojeździe (do koła). W ten sposób ocenia się pełny wpływ środowiskowy i efektywność energetyczną danego paliwa, uwzględniając wszystkie etapy jego cyklu życia.

Producent paliwa jest certyfikowany zgodnie z normą ISCC EU i spełnia wymagania dyrektywy RED oraz systemu certyfikacji ISCC EU, zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

*Obejmuje ekwiwalenty CO z produkcji, transportu i dystrybucji paliwa; wyłącza ekwiwalenty CO2 z procesu spalania.

Powrót do listy aktualności
Rzetelna firma