Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Ofertowania

Szukamy osób do pracy na stanowisko: Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Ofertowania w Krakowie.

Zakres prac na w/w stanowisku

 • Wyszukiwanie na platformach przetargowych ogłoszeń o przetargach publicznych
 • Tworzenie katalogu oferty, tworzenie struktury dokumentów związanych z ofertą (ogłoszenie, SWZ, OPZ, OWU, Pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmiany SWZ),
 • Kompletowanie oferty, dbałość o terminy oraz kompletność oferty,
 • Dbałość o aktualność dokumentów formalnych Spółki,
 • Przygotowywanie pełnomocnictw do ofert,
 • Pozyskiwanie gwarancji wadialnych do ofert i gwarancji należytego wykonania,
 • Katalogowanie wyników z otwarcia ofert wszystkich przetargów i informowanie o wygranych,
 • Złożenie dokumentów i oświadczeń na wezwanie do Zamawiającego z zachowaniem wymaganego terminu,
 • Nadzorowanie realizacji umowy.

Wymagania

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy przy składaniu ofert w procesie zamówień publicznych lub wykształcenie prawnicze,
 • Zainteresowanie rozwojem i kontynuacją kariery w obszarze zamówień publicznych,
 • Doświadczeniu w składaniu ofert w sektorze usług stanowi atut,
 • Dobra znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, Word, Powerpoint,
 • Dbałość o szczegóły, zdolności organizacyjne, profesjonalizm w kontakcie z Zamawiającym, Partnerami oraz pracownikami Spółki, poczucie odpowiedzialności,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Ukończone kursy z zakresu Prawa zamówień publicznych stanowi dodatkowy atut.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy z dopiskiem „Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Ofertowania ”.

Na dole CV prosimy zamieścić następujące informacje:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k, Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez WhyNotTravel Sp. z o.o. sp.k, Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k, Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn.

Rzetelna firma