Bezpieczne Podróże w wariancie MULTITRIP - ubezpieczenie SIGNAL IDUNA

22-04-2024

Jeśli często wybierają się Państwo w podróże zagraniczne, rekomendujemy ofertę od SIGNAL IDUNA.

Bezpieczne Podróże w wariancie MULTITRIP - ubezpieczenie SIGNAL IDUNA

Produkt ubezpieczeniowy "Bezpieczne Podróże w wariancie MULTITRIP" to ubezpieczenie, które ma za zadanie otoczyć szczególną ochroną osób często podróżujących za granicę.

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla Firm mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wysyłających swoich Pracowników w zagraniczne podróże, a także dla osób prywatnych często wyjeżdżających za granicę. Dostępne jest w formie bezimiennej (z limitem osobodni) lub imiennej.

Umowa ubezpieczenia obowiązkowo zawiera:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • oraz ubezpieczenie pomocy i ochrony prawnej.

Dodatkowo Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej wykupując ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz odpowiedzialności cywilnej.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wie dokładnie co dla Pracodawcy jest ważne i dlatego w produkcie MULTITRIP oferuje również pokrycie kosztów przerwania podróży  oraz pokrycie kosztów zastępstwa w podróży służbowej!

Zakres ubezpieczenia jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, zatwierdzonymi uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r.


Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże w wariancie MULTITRIP zostało stworzone w celu zapewnienia maksymalnej ochrony dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego Ubezpieczonego wyjeżdżającego w podróż zagraniczną.

Zawarcie umowy ubezpieczenia osób w czasie ich podróży zagranicznej z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarantuje opiekę i pomoc dla Klienta podczas jego pobytu za granicą (ASSISTANCE).

Dzięki sieci kilkudziesięciu Central Alarmowych na świecie, czynnych przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest w stanie udzielić kompetentnej rady i przejąć bezpośrednią opiekę nad ubezpieczonym, który zgłosi potrzebę pomocy związanej z nagłym wypadkiem lub chorobą. W razie nieprzewidzianego zdarzenia, które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży, Centrala Alarmowa:

  • przekaże niezbędne informacje rodzinie lub pracodawcy ubezpieczonego,
  • udzieli również niezbędnych informacji, gdy nastąpi utrata lub kradzież dokumentów

 

Dział Logistyki Pasażerskiej
tel. +48 17 230 68 50
tel. kom. +48 881 509 393
e-mail: logistyka@whynottravel.pl

 

Powrót do listy aktualności
Rzetelna firma