System do rozliczania delegacji

Oddajemy do dyspozycji naszych Klientów system do rozliczania delegacji, w którym można tworzyć polecenia wyjazdów służbowych, jak i rozliczenia już zrealizowanych delegacji. Rolą systemu jest uporządkowanie ewidencji delegacji i zwiększenie kontroli nad wyjazdami służbowymi. Zatroszczyliśmy się o to, by korzystanie z niego było proste i przyjemne.

Program działa w języku polskim i angielskim. Utworzone polecenie wyjazdu jest zatwierdzone ścieżką elektronicznego komunikowania z przełożonym wskazanym przez kadry i wprowadzonym uprzednio do systemu. Zastępstwa personalne i role poszczególnych pracowników w organizacji mogą być do niego wczytane, aby w razie nieobecności osoby zatwierdzającej delegacje, inna osoba mogła tej akceptacji udzielić.

Dane personalne użytkownika systemu są wprowadzone jako domyślne. Każdy użytkownik ma rejestr wszystkich swoich poleceń wyjazdu: zatwierdzonych, odrzuconych lub oczekujących na zatwierdzenie. Rejestr rozliczonych delegacji oraz delegacji oczekujących na rozliczenie jest dostępny zarówno dla użytkownika, jak i osób uprawnionych do takiego wglądu przez kadry.

System do rozliczania delegacji funkcjonuje w sposób przyjazny i intuicyjny dla użytkownika, niemniej Why Not TRAVEL  gwarantuje sesje szkoleniową dla użytkowników i administracji po stronie Klienta.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu - wyczerpująco odpowiemy na każde pytanie.

Rzetelna firma