Signal Iduna wprowadziła możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

01-03-2021

O koszty powstałe w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem.

 

Signal-Iduna-wprowadziła-możliwość-rozszerzenia-ochrony-ubezpieczeniowej

Signal Iduna od 1 marca br. wprowadziła możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje o koszty powstałe w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 oraz konieczności poddania się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

W ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności SIGNAL IDUNA wyłączona jest rezygnacja z podróży (ryzyka RG, RGF, RGH) oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej (ryzyko RGS), jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii.

Po opłaceniu dodatkowej składki (zwyżka CQ) do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:

- Epidemii Choroby Zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

- Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji

a) nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika Podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży;

b) śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich;

c) Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży;

d) Izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży;

e) odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży.

 

Signal Iduna wprowadziła również czasową możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje o koszty powstałe w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 dla polis już zawartych.

Zakupu rozszerzenia polisy o zwyżkę CQ (COVID- 19 + kwarantanna) do zawartego już ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) można dokonać w terminie 15.03.2021 – 30.04.2021.

Rozszerzenie ochrony możliwe jest wyłącznie w przypadku, jeśli podróż rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.06.2021.

 

 

Więcej informacji w Biurze Obsługi Klienta

Powrót do listy aktualności
Rzetelna firma